Back to Top

Privacyverklaringen


De bescherming van persoonlijke gegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Daarom voeren we onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens en voor de veiligheid van de gegevens. Hierna komt u te weten welke informatie we eventueel verzamelen en hoe we ermee omgaan.

Tot persoonlijke gegevens horen bijvoorbeeld gegevens als uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Er bestaat de mening, dat er ook bij het IP-adres dat elke computer individueel toegewezen krijgt van een provider, sprake is van persoonlijke gegevens. 

Niet-persoonlijke gegevens zijn zulke gegevens door middel van welke u niet identificeerbaar bent (anoniem gemaakte gegevens).

Onze website is gebaseerd op gestandaardiseerde webservers en slaat automatisch (dus niet via een registratie) algemene informatie op, die niet persoonlijk gebruikt wordt. De gebruikte webservers en statistiekprogramma's slaan bijvoorbeeld standaard het browsertype, de browserversie, de daarvoor bezochte pagina (referrer URL), het IP-adres van de toegang krijgende computer alsook het tijdstip van de serveraanvraag op.

We gebruiken deze informatie, om de aantrekkelijkheid van onze websites te beheren en het prestatievermogen en de inhoud ervan te verbeteren. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Als we door wettelijke, ambtelijke of gerechtelijke voorschriften verplicht worden om gegevens door te geven, is dit onderhevig aan de strenge wettelijke regelingen m.b.t. de gegevensbescherming.

Om onze pagina statistisch te kunnen beoordelen, gebruiken we het programma "AWstats". Het programma is gratis webanalysesoftware. Het wordt voor de beoordeling van logboekbestanden gebruikt, die webservers aanmaken op basis van bezoekersaanvragen.

In tegenstelling tot andere programma's hanteert het gebruikte programma voor de beoordeling geen cookiebestanden. De statistische analyse gebeurt via de logboekbestanden, die ook IP-adressen bevatten. In tegenstelling tot andere statistische programma's worden bij "AWstats" geen gegevens doorgestuurd naar een vreemde server. 

Het programma is op het eigen hostingpakket geïnstalleerd en wordt uitsluitend door onze administratoren gebruikt om de website te verbeteren.

Gegevensopslag door uw informatie

Onze website verkrijgt ook actief informatie van u, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De door ons verkregen informatie over u wordt uitsluitend gebruikt om de door ons aangeboden prestatie door te voeren. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief steeds opzeggen. Gebruik daarvoor de informatie op het einde van de nieuwsbrief. Daarbij worden uw persoonlijke gegevens door ons onherroepelijk en volledig gewist.

Veiligheid

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang. 

Daarbij streven we er steeds naar de allernieuwste technologie te gebruiken.

Doorverwijzende koppelingen

Deze verklaring over de gegevensbescherming geldt alleen voor onze website. Onze website kan koppelingen naar andere aanbieders bevatten, waarop deze verklaring niet van toepassing is. Als u onze website via een koppeling verlaat, wordt aanbevolen de richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming van elke website, die persoonlijke gegevens verzamelt, zorgvuldig te lezen.

Uw rechten

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, alsook eventueel recht op de correctie of het wissen van de door ons verzamelde gegevens. Op verzoek wordt u schriftelijk volgens het geldende recht meegedeeld, of en welke persoonlijke gegevens wij over u opgeslagen hebben. 

Gebruik hiervoor de contactinformatie in ons colofon, dat u ook op deze website vindt.

Wijzigingen van deze verklaring

We werken deze verklaringen met onregelmatige intervallen bij. Als er essentiële wijzigingen aan de verklaring of het gebruik van persoonlijke gegevens door ons doorgevoerd worden, wordt dit vóór de toepassing van de wijzigingen bekend gemaakt.  Zonder uw instemming worden echter nooit wijzigingen doorgevoerd, die leiden tot een vermindering van de bescherming van uw al omvatte persoonlijke gegevens. 
Laatste wijziging: 17 juli 2014